Ystävyys on vuorovaikutteista dialogeja ja tekoja

Ystävyys ei ole yksisuuntaista monologia ja hyväksikäyttöä

Töissä ja valitettavasti myös joissain entisissä ystävissäni olen huomannut taipuvaisuutte voimakkaaseen itsekkyyteen ja oman etunsa ajamiseen. Peruslähtökohtana pohdin kaikkien meidän ajattelevan toisista tasapuolisesti ja olevan vastavuoroinen eri teoissa ja toimissaan. Vaan hyvin usein törmään yksisuuntaiseen toimintaan avun tarpeen ja avun tarjoamisen suhteen.